Cybersäkerhet & säkert beteende

Cybersäkerhet blir allt viktigare eftersom vi idag har viktig information som är både värdefull och ofta företagskritisk tillgänglig på datorer och servrar. Vi på TeamNorr skapar förståelse och insikter om företagets it-miljö och hur medarbetare kan blir en tillgång i stället för en potentiell säkerhetsrisk.

Utbildning ledningsgrupp

Vi hjälper ledningsgruppen att se, utvärdera och utbilda sig kring företagets säkerhetsverksamhet.

Säkerhetsgenomgång

Att kartlägga och dokumentera er miljö är en grundförutsättning för ett bra säkerhetsarbete.

Risk och hotanalys

Visualisera, bedöma och analysera hotbilder för att ta beslut för underlag. 

Säkerhetspolicy it

Säkerhetspolicy som alla inom företaget har tillgång till och som följs upp och utvärderas.

Incidenthanteringsplan

Hur företaget agerar och hanterar en it-incident, både internt och externt.

Incidentteam

Vi finns tillgängliga som incident-team med regelbundna avstämningar och utveckling.

Utbildning personal

Hur personalen jobbar med it och där rutiner sätts. Även hur nyanställda utbildas.

Incidentövningar

Vi iscensätter planerade Cyber-attacker för att träna företaget och dess medarbetare.

Säkerhet

Vi på Teamnorr kan Cybersäkerhet, och tillsammans med er skapar vi goda förutsättningar för att ni skall känna er trygga att utveckla och använda er it fullt ut. Men vet du vad informationssäkerhet handlar om och varför varje organisation behöver börja arbeta med det?

Vårt heltäckande koncept ger er konkreta åtgärdsförslag, regelbundna uppföljningar och utbildningar för att göra er it så säker som möjligt.

Vi erbjuder även skräddarsydda paket utifrån era behov.

Håkan Olovsson

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Affärschef, kundansvarig Skellefteå

0910 567 90
anders.eriksson@teamnorr.se

Joakim Rönnholm

Joakim Rönnholm

Fredrik Lunneberg

Fredrik Lunneberg

Kundansvarig Umeå, Örnsköldsvik

090 690 31 12
fredrik.lunneberg@teamnorr.se