Integritetspolicy

TeamNorr IT-Partner AB följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya dataskyddsförordningen gäller från 25 maj 2018 och innebär bl. a. att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig. Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

TeamNorr säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Personuppgifter som behandlas hos tredjepart är av sådan art för att kunna fullfölja en avtalad tjänst eller produkt. Dessa uppgifter kan omfatta namn, adress, telefonnummer, e-post, befattning.

Inga överföringar av personuppgifter görs till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS) Personuppgifter som behandlas för en kunds räkning är begränsade till vad önskad produkt eller tjänst kräver för att kunna förmedlas.

Dina uppgifter kan användas för följande ändamål: IT-relaterade tjänster, kundundersökningar, kundrelationsmeddelanden samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Eller att annan svensk lagstiftning ställer krav på att viss information lagras, t. ex bokföringslagen. Överlåtelse av information eller insyn till tredjepart som t. ex. myndigheter.

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och att dom uppföljer kraven i dataskyddsförordningen.

All information som behandlas eller lagras hos TeamNorr skyddas enligt dom krav som ställs gällande IT-säkerhet, informationssäkerhet och skalskydd.

Som individ har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som lagras, ändamålet och laglig grund för behandlingen samt mottagare av personuppgifterna.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

För mer information angående hur TeamNorr arbetar och behandlar personuppgifter. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. Kontaktinformation hittar du här: https://teamnorr.se/kontakt/ eller mejla till support@teamnorr.se