Office 365

Vi har varit med sedan starten av Office 365 och hjälpt över 200 företag till att få en mer kostnadseffektiv arbetsmiljö.

Vi hjälper bland annat till med:

 – Förstudie, så att du vet vilken lösning som passar ditt företag bäst.

– Installation av vald lösning.

– Flytt av data till ”molnet”.

– Utbildning av användarna, ingen lösning blir bra om inte användarna vet hur den används.

– Utveckla informationshanteringen på ditt företag.