System och program

Arbetsordersystem som hjälper service- och installationsföretag med personal på fältet att bli mer effektiva genom att använda mobiltelefonerna för rapportering av arbetsorder, tidsrapporter, säljöversikt, personalhandbok, avtalshantering, protokoll etcetera.

Allt med ett par klick på din smarthphone