Om TeamNorr

TeamNorr IT-Partner AB är ett norrländskt företag som grundades 2014. Vårt huvudsakliga syfte är att hjälpa företag växa genom att vara deras kompletta it-avdelning. Vi jobbar nära och regelbundet för våra kunder och tar hela greppet om it-miljön. Ända sedan vi startade TeamNorr 2014 har vi haft samma filosofi och målsättning att våra kunder ska ha en bra dag på jobbet, tack vare en effektiv och väl fungerande it-miljö. Som it-avdelning agerar vi både som stödfunktion och hjälpande resurs med fullt fokus på att stödja våra kunder att utveckla sin verksamhet i önskad riktning. 

Vår samverkande kultur

Vi vill utveckla och upprätthålla en intern och extern kultur som präglas av medskapande.
Det betyder att:
– Medarbetarna aktivt stödjer varandra att må bra, trivas, utvecklas och prestera.
– Våra kunder upplever oss som engagerade och aktivt bidragande medskapare.

Vi är ett växande företag med korta beslutsvägar och en stark kultur av att hålla samman och arbeta mot en gemensam målbild. Vi tror på att hjälpa och stötta varandra i det dagliga arbetet. Vi har hela tiden våra kunders bästa för ögonen och hjälps åt över orterna för att lösa kundernas problem.
Dessutom ser vi till att ha roligt ihop och att lära av varandra oavsett vilket kontor vi arbetar på.

Vårt kundlöfte - rejäla och smidiga

Av våra kunder uppfattas vi som rejäla och smidiga. Rejäla för att vi gör ett bra jobb, återkopplar och håller vad vi lovar. Smidiga för att vi är enkla att ha att göra med och för att vi gör livet lättare för våra kunder. Vi tar helhetsansvaret för produktleveranser, support, servicedesk och drift. Våra it-konsulter och servicetekniker har alla olika specialistkunskaper och bildar tillsammans en kompetent it-avdelning där vi svarar för allt ifrån ny it-utrustning, installationer och IT-support till molntjänster, skrivare, datacenter, telefoni och så mycket mer.

Läs mer om våra tjänster.

 

Telefoni och växel