Vår färskaste servicetekniker har längst erfarenhet

Vår färskaste servicetekniker har längst erfarenhet

Lagkänsla är just det som är det speciella med TeamNorr, inte bara nåt företagsledningen säger utan man är en del av laget.
Man har möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner , allt för att underlätta interna arbetsflöden men även förbättra kundernas arbetsdag, säger Jonas

Så fixar du en bra hemarbetsplats

Det gäller att skapa förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett hållbart sätt, både vad gäller teknik och ergonomi.
– Rätt teknisk utrustning krävs för att du ska kunna göra ett bra jobb, säger Håkan Nilsson på TeamNorr IT-Partner.