Personalpolicy

Genom att arbeta i ett snabbväxande och tryggt företag vill TeamNorr ge sina medarbetare möjligheten att utvecklas till drivna och motiverade medarbetare.

Våra anställda och deras kunskaper är bolagets värdefullaste tillgång. Ett företag kan aldrig bli bättre än sin personal. Därför är vår övergripande personalpolicy att:

  • rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs för att bolagets såväl kort- som långsiktiga mål ska kunna uppnås.

Vår policy är:

  • att verka för ett ömsesidigt förtroende och förståelse mellan ledningen och de anställda
  • att de anställda ska trivas och känna sig motiverade att arbeta
  • att arbetsmiljön ska vara trygg och säker
  • att alla anställda ska få den utbildning som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i nuvarande och eventuella framtida befattningar
  • att de anställdas personliga utveckling ska stimuleras så långt det är förenligt med bolagets verksamhet och individens förutsättningar
  • att alla anställda ska vara välinformerade om bolagets utveckling, såväl affärsmässigt, ekonomiskt som produktmässigt
  • att ha en individuell lönesättning där lönen bestäms efter prestation, ansvar och arbetets svårighetsgrad. TeamNorr följer även gällande kollektivavtal med Unionen.
  • att främja rörligheten inom bolaget genom att internrekrytera, vilket kan bli aktuellt om den eftersökta kravprofilen finns.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning