IT-säkerhet

IT-säkerhet & säkert beteende

Vi på TeamNorr kan IT-säkerhet, och tillsammans med er skapar vi goda förutsättningar för att ni skall känna er trygga att utveckla och använda er it fullt ut. Men vet du vad informationssäkerhet handlar om och varför varje organisation behöver börja arbeta med det?

Vårt heltäckande koncept ger er konkreta åtgärdsförslag, regelbundna uppföljningar och utbildningar för att göra er IT så säker som möjligt.

Vi erbjuder även skräddarsydda paket utifrån era behov.

Din trygga IT-partner

Utbildning ledningsgrupp

Vi hjälper ledningsgruppen att se, utvärdera och utbilda sig kring företagets säkerhetsverksamhet.

Säkerhetsgenomgång

Att kartlägga och dokumentera er miljö är en grundförutsättning för ett bra säkerhetsarbete.

Risk och hotanalys

Visualisera, bedöma och analysera hotbilder för att ta beslut för underlag.

Säkerhetspolicy IT

Säkerhetspolicy som alla inom företaget har tillgång till och som följs upp och utvärderas.

Incidenthanteringsplan

Hur företaget agerar och hanterar en IT-incident, både internt och externt.

Incident-team

Vi finns tillgängliga som incident-team med regelbundna avstämningar och utveckling.

Utbildning personal

Hur personalen jobbar med IT och där rutiner sätts. Även hur nyanställda utbildas.

Incidentövningar

Vi iscensätter planerade Cyber-attacker för att träna företaget och dess medarbetare.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning