Arbetsmiljöpolicy

Vi vill främja hälsa hos våra anställda, skapa en god och trygg arbetsmiljö för all personal, samt förbättra hälsa och arbetsförmåga hos dem som drabbats av ohälsa. Vi tror på att samverkan emellan god hälsa, hög produktivitet och kvalitet ger en tillfredsställande arbetsmiljö. En bra dag på jobbet.

VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget, men varje anställd och inhyrd har också ansvar att verka för en bra gemensam arbetsmiljö och ett gott företagsklimat.

Vi tillämpar gällande arbetsmiljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som företaget berörs av.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutande åtgärder. Visionen är att uppnå ”en bra dag på jobbet”.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning