Miljöpolicy

Hela vårt agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

Vi arbetar för att förebygga föroreningar. Detta innebär bl.a. att vi ständigt har en strävan att utveckla och förbättra vår logistik, transporter och resor i våra kunduppdrag. För att ytterligare minska miljöbelastningen strävar vi också efter en successiv minskning av vår energiförbrukning.

Även vårt produktutbud utvecklas kontinuerligt, där TeamNorr strävar efter att öka andelen miljömärkta produkter. Vi ska öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos all personal. Vi tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av.

Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning