Meny

Meny

För din verksamhet, näringslivet och Norrland

För att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet förstår vi vikten av en kompetent och stöttande IT-avdelning. Vi tar därför helhetsansvaret för allt som berör IT-verksamheten. Tillsammans blir vi ett resurseffektivt näringsliv som utvecklar Norrland framåt.

Rejäla

Vi säger att vi är rejäla. Det betyder att vi håller vad vi lovar, är tydliga, återkopplar och följer upp att vi gjort ett bra arbete.

Smidiga

Vi kallar oss smidiga för att vi är enkla att ha att göra med. Vi har ett tydligt mål och det är att göra arbetslivet lättare för våra kunder.

Helhetsgrepp

Ingen effektivitet kommer ur något halvdant. Som IT-avdelning tar vi därför ett helhetsgrepp med alla frågor som rör IT-verksamheten.

Ett kompetent lag

Våra IT-konsulter och servicetekniker har alla specialistkunskaper. Tillsammans bildar vi en kompetent avdelning.

Lagspelare

Vi vet att ett bra samarbete bygger på trygghet, förtroende, utbyte och återkoppling. Vi ser oss själva som lagspelare. Det är vårt löfte till dig.

Framtidsbyggare

Vårt eget program TeamNorr College är vårt framtidsbygge. Här samlar vi utbildning, träning och utveckling – både individuellt och i grupp. Våra medarbetare når därför sin fulla potential till att bli sitt bästa jag.

IT-avdelningens verksamhet

En IT-avdelnings verksamhet berör allt från produktleveranser och support till servicedesk och drift. Våra IT-konsulter och servicetekniker har alla olika specialistkunskaper och bildar tillsammans en kompetent avdelning. Alla frågor som rör IT-utrustning, installationer, IT-support till molntjänster, skrivare, datacenter eller telefoni - allt det kan du lägga på oss. Det backar IT-verksamheten upp.

Vårt ansvar

Vårt löfte är att vara engagerade och lyhörda. Vi anser att det är grundfaktorer som tillsammans med IT-verksamheten höjer er funktion, effektivitet och säkerhet. Vi förstår även vikten av återkoppling och ser det som vårt ansvar att du ska känna dig uppdaterad om frågor som rör IT-verksamheten. En trygg norrlänning som backar dig och ditt uppdrag. Som dessutom ringer och talar om hur det går.

Din IT-avdelning till fast pris

Det smidigaste sättet att få ordning och reda i IT-miljön på ditt företag. Allt till en fast månadskostnad, utan obehagliga
överraskningar. 

Utbildning och rådgivning för ledare och personal

Vi kan stötta din verksamhet genom utbildning bland annat inom Officepaketet, Teams, IT- och informationssäkerhet, IT-policy, IT-säkerhetspolicy, säkert beteende, incidentövning och incidentplan, kontinuitetsplan, beslutsstöd och årshjul. 

Några kundreferenser

Vi är stolta över våra uppdrag som IT-avdelning. För oss innebär det ett löfte om kvalitet, tillit och ömsesidighet. Vi tar ansvar för IT-verksamheten så våra kunder kan fokusera på de dem brinner för. Nöjda kunder pratar med andra företagare och det är just det som hjälper oss att växa.

TeamNorr säger vad som ska göras och ser till att det blir gjort

De hjälper oss med expertis om vilken utrustning vi behöver och vilka uppdateringar i IT-miljön vi ska göra.

Samarbetet med TeamNorr är avgörande för att täcka upp

De är en pålitlig partner som hjälper oss när vi medarbetare har möten, arbetsplatsträffar och servicemöten.

Fokuserar på att minska stopptiden och optimera effektiviteten

TeamNorr levererar och servar skrivare åt oss och affärsrelationen fokuserar på att minska stopptiden och optimera effektiviteten.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning