Samarbetet med TeamNorr är avgörande för att täcka upp

De är en pålitlig partner som hjälper oss när vi medarbetare har möten, arbetsplatsträffar och servicemöten.

– Jag har jobbat på Örnsköldsviks kommuns IT-avdelning sedan 2017 och varit ansvarig för servicedesken sedan 2019. Under hela den perioden har vi samarbetat med TeamNorr. De är en pålitlig partner som hjälper oss när vi medarbetare har möten, arbetsplatsträffar och servicemöten. Vi har inte möjlighet att stänga av telefonerna under liknande tillfällen och samarbetet med TeamNorr är avgörande för att täcka upp i dessa situationer.

Vi har även bokat TeamNorr för olika projekt, däribland en omfattande uppgradering från Windows 7 till Windows 10 under 2020. För projektet arbetade en konsult från TeamNorr heltid för oss, vilket var avgörande för att hantera utbytet effektivt. Ett annat projekt involverade överflyttningen av 1300 arbetsmobiler till ett nytt hanteringssystem. TeamNorr tillhandahöll två konsulter under två månader för att stödja användarna genom nödvändiga åtgärder, som att nollställa sina telefoner. Ibland uppstår akuta behov, och TeamNorr har varit snabba och flexibla i att lösa dem, även om det innebär att planerade möten eller aktiviteter behöver omplaneras.

Vid särskilt hög belastning, som vid en sjukskrivning, har TeamNorr tillhandahållit extra resurser för att täcka upp och säkerställa en smidig fortsättning av våra tjänster. Jag har två dedikerade kontaktpersoner hos TeamNorr, och kommunikationen med dem har alltid varit effektiv. Vår nuvarande konsult, Erik Lindberg, som täcker upp för oss på telefonsupport, är så trevlig, tillmötesgående och kompetent. Trots komplexiteten inom kommunal verksamhet har TeamNorr inte fått några klagomål och har alltid bemött våra ärenden med professionalitet.

Våra förväntningar på TeamNorr är att de sköter en korrekt registrering av ärenden, snarare än förväntningar om att konsulterna ska lösa problem direkt. Det viktigaste är att användarna och kunderna känner att deras frågor har blivit lyssnade på och registrerade.

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med TeamNorr och vår IT-konsult, Erik Lindberg. Hans förmåga att arbeta lösningsorienterat har varit till stor nytta för oss. Vi ger TeamNorr höga betyg och ser positivt på fortsatt samarbete.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5000 personer arbetar inom kommunal förvaltning och kommunala bolag. Uppdraget handlar om att ge kommunens 56 000 invånare god samhällsservice. Kommunen är Västernorrlands läns näst folkrikaste kommun efter Sundsvalls kommun. Höga Kusten är klassat som världsarv och inkluderar Skuleskogens nationalpark. I kommunen finns en lång tradition av industrier, särskilt kopplad till timmer och pappersmassa.

Liknande kundcase

Läs mer om hur vi hjälpt och påverkat våra kunder för en förbättrad it-medvetenhet och ökad säkerhet.

TeamNorr säger vad som ska göras och ser till att det blir gjort

De hjälper oss med expertis om vilken utrustning vi behöver och vilka uppdateringar i IT-miljön vi ska göra.

Fokuserar på att minska stopptiden och optimera effektiviteten

TeamNorr levererar och servar skrivare åt oss och affärsrelationen fokuserar på att minska stopptiden och optimera effektiviteten.

Det ska vara friktionsfritt och att vi får smidig hjälp när vi behöver det

Vi valde TeamNorr eftersom vi uppskattar deras mod att erbjuda avtal som inte är låsta under flera år.

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning