Nöjda kunder ett kvitto på fungerande arbetsmetod

TeamNorrs speciella arbetsmetod för IT-tjänster har lett till rekordmånga nöjda kunder i norra Sverige. Vetskapen om att den support som behövs bara finns ett samtal bort skapar en trygghet.
– Det ska vara enkelt att höra av sig, säger Jessica Bos.

Genom att bara vara ett samtal bort och alltid stå redo att hjälpa till har TeamNorr skapat uppskattade och varaktiga relationer till sina kunder.

Det välfungerande och prisade arbetssättet med TeamNorrs IT-support har inte kommit till av en slump utan tagits fram för att underlätta och skapa bra dagar på jobbet hos företag som behöver teknisk hjälp av olika slag.

– Ofta har kunden varken tid eller intresse för att på egen hand ordna med teknik som strular, utan behöver någon kunnig som löser problemet. Att ringa oss i det läget är väldigt enkelt, säger Jessica Bos som är konsultchef på TeamNorr.

TeamNorrs speciella arbetsmetod för IT-tjänster har lett till rekordmånga nöjda kunder i norra Sverige. ”Det ska vara enkelt att höra av sig.”

Jessica Bos menar att en stor del av TeamNorrs framgång beror på att ett utfört uppdrag alltid följs upp med ett telefonsamtal.

– Vi har ett arbetssätt som i grunden innebär en inbyggd kvalitetssäkring i allt vi gör. Uppdragen som vi utför hos våra kunder följs upp genom att vi helt enkelt hör av oss till kunden efter några dagar och kollar så att allt fungerar som det ska och att de är nöjda med vårt arbete. Det blir ju ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det betyder mycket för våra kunder, men även för oss. Är det något de har synpunkter på får vi en chans att förbättra oss, säger Jessica Bos.

Närheten och den personliga kontakten till kunden, oavsett var den befinner sig geografiskt, ger kunskap om kundens behov och skänker trygghet för båda parter.

Ibland kan det vara svårt att själv identifiera exakt vilka behov som finns. I första kontakten med en kund börjar TeamNorr med att ta reda på vilka önskemål de har. En genomgång görs också då allt från funktion, säkerhet och nödvändiga effektiviseringsåtgärder ses över.

– Målet är ju att det ska gå lätt och smidigt för dem som anlitar oss så att de i sin tur kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer, därför är vi drivande i att effektivisera kundens IT-miljö och tar ansvar för helheten, förklarar Jessica.

KONSULTCHEFEN JESSICA BOS OM VÄGEN TILL FRAMGÅNG

”Vi får bra respons på vår support och service från alla de som anlitar oss. Jag tror att våra kunder känner av att vi på riktigt brinner för att utveckla deras verksamheter genom IT och att vi tar hand om och vårdar kunderna också efter leverans och installation. Vi hjälper till att hitta behovsanpassade lösningar kring hela IT-miljön och det uppskattas att vi pratar med ord som kunden förstår. Vi slänger oss inte med konstiga tekniska termer, för vi vill att det ska vara enkelt för alla att hänga med på vad vi kan hjälpa till med. Det ska vara så tryggt och enkelt som det bara går för våra kunder.”

Jessica Bos, konsultchef TeamNorr

DET HÄR ÄR TEAMNORR

TeamNorr startade 2014 i Umeå och utvidgades kort efter med ett kontor i Örnsköldsvik. I slutet av 2019 öppnades ett kontor i Luleå och i år ett i Piteå.

Genom sitt sätt att möta och hjälpa kunder med IT-frågor har företaget prisats, senast för Västerbottens bästa leverantör inom grenen dokumenthantering. Utnämningen ges till den leverantör som har högst kundnöjdhet i den rikstäckande leverantörsundersökningen Custice Awards.

För närmare information kontakta:

Rebecca Vall

Rebecca Vall

Edward Lantz

Edward Lantz