Så minskar du risken att drabbas av cyberattack

I takt med att vi blir allt mer uppkopplade ökar möjligheterna – men också riskerna. TeamNorr IT-Partner ger här tips på hur du minskar risken för att ditt företag drabbas.

En rad cyberattacker har uppmärksammats i närtid, bland annat inom kommuner, företag och organisationer. Cyberbrotten ökar snabbt, blir mer avancerade och drabbar såväl privatpersoner som små och stora företag.

Vi på TeamNorr kan hjälpa norrländska företagare genom att göra en säkerhetsgenomgång, titta på vilka eventuella svagheter som befintlig IT-miljö har och hur man på bästa sätt kan täppa till dessa.

– Det registreras 350 000 nya virus per dag. De blir allt större, med större organisationer som ställer högre krav, säger André Jonsson, säljansvarig TeamNorr IT-Partner.

Attackerna ter sig på olika sätt, en av de vanligaste är virus som tar sig in via mjukvara, låser filer och håller dem som gisslan. En annan variant är när en stor mängd trafik skickas på ett specifikt mål på nätet, och därmed tar upp all kapacitet så att användaren inte kommer ut på internet.

– Att drabbas av en cyberattack kan vara direkt förödande genom att mångårig historik och arbete kan gå förlorat. Även produktion och kundleveranser kan stoppas genom att IT-system blir låsta och lösensumman för att öppna upp tillgången är ofta väldigt hög, säger Håkan Olovsson, säljare TeamNorr IT-Partner.

Vanliga IT-brott

Angrepp 
Störning i mjuk- eller hårdvara 
Handhavandefel 
Störning i driftmiljö
Oönskade eller oplanerade störningar i kritisk infrastruktur 
Säkerhetsbrist i en produkt
Annan plötsligt oförutsedd händelse som lett till skada 
Informationsförvanskning 
Informationsförlust eller informationsläckage
Hindrad tillgång till information