Ge vidare

För ett bättre samhälle i norra Sverige

Tillsammans med våra kunder vill vi vill göra mer för nästa generation. Därför omhändertar vi bärbara datorer på ett säkert och miljömässigt sätt. En teknikbedömning avgör om livslängden kan förlängas genom återanvändning i välgörande ändamål – eller återvinnas genom avfallshantering. Vi säkerställer återvinning av alla värdefulla material en bärbar dator innehåller. Först lovar vi att förlänga livslängden om det är möjligt genom välgörenhet.

Flera laptops som ligger i en hög

Informationssäkerhet

Att säkerställa så ingen företagsinformation sprids vidare när byte av datorer görs, så använder vi en specifik programvara för att radera informationen på hårddisken. Vi får sedan ut en rapport som visar på datorns status som du som kund även få ta del av. Efter det gör vi en utvärdering av den hårdvara du har för att kunna ta nästa steg.

Återbruk med hjärtat

Du som företagare har möjligheten att skänka dina gamla datorer till någon av våra samarbetsorganisationer. Där får sedan familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att köpa datorer, tillgång och möjligheten till datorer de annars inte har. Vårt försök att skapa en rättvisare värld med hjärta och miljö i fokus.

Säkerhet och återbruk

Elektronik är en av världens största avfallstyper. Intresset för återbruk ökar, från textil till elektronik. När samhället blir mer och mer uppkopplat blir informationssäkerhet en ännu viktigare fråga. Antalet it-attacker ökar i Sverige och i genomsnitt tar det upp till 277 dagar innan en organisation upptäcker en pågående attack enligt MSB.

Att jobba för framtiden

Visar hur datorn går från råmaterial, till proaktivt underhåll hos våra kunder, till Ge vidare hos våra samarbetsorganisationer och till slut till återvinning.

Vi vill göra livet ännu enklare för våra kunder och samtidigt bidra till ett bättre samhälle. Med vår utvalda partners ser vi till att bärbara datorer smidigt och säkert kan användas längre.
Edward Lantz, Vd och ägare TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

Vi är TeamNorr

Vi hjälper dig med hårdvara, mjukvara och tjänster som underlättar för dig och din verksamhet. Det ska helt enkelt bara fungera. Kontakta vår support idag.

E-post

support@teamnorr.se

Kom i kontakt!

Välkommen att kontakta din IT-avdelning