TeamNorr skyddar din IT-säkerhet – utbildar och testar

Har du koll på IT-säkerheten på ditt företag? Många har inte det – och då kan TeamNorr IT-Partner hjälpa till.  

– Vi går igenom hela IT-miljön, identifierar brister och utbildar både personal och ledningsgrupp. I dag, då vi lagrar all information på servrar och i molnet, är IT-säkerhet kritiskt, säger Ronny Persson, säljare på TeamNorr.  

IT-säkerhet blir allt viktigare eftersom vi i dag har i princip all viktig information på datorer och servrar – information som ofta är både värdefull och företagskritisk. TeamNorr IT-Partner kan hjälpa till med att skapa förståelse och insikter om IT-miljön och hur man undviker att medarbetarna blir en potentiell säkerhetsrisk. 

– Det är stor efterfrågan på den här typen av tjänster. Allt fler förstår vikten av att ha koll på sin IT-miljö, säger Ronny Persson, som tillsammans med sina kollegor har tagit fram ett IT-säkerhetspaket. 

Paketet innebär att TeamNorr inledningsvis ger en utbildning åt ledningsgruppen. Detta för att få gruppen att förstå sig själva och reflektera över eventuella brister. 

– Det är steg ett. Och efter några dagar, då saker och ting har landat lite, gör vi en riskanalys där vi brainstormar med ledningsgruppen om högt och lågt. Vad händer när en anställd slutar, vilken typ av information får han eller hon med sig – hur ska man reagera och vad kan det få för konsekvenser? säger Ronny Persson. 

Han tillägger: 

– Det är också viktigt att utföra en grundläggande kontroll av infrastrukturen i kundernas nätverk. På det viset får man fram möjliga förbättringar och eventuella brister.  

Därefter tar TeamNorr och ledningsgruppen fram en IT-policy, där det tydligt anges vem som ansvarar för vad. 

– Det blir ett omfattande dokument, som inte bara innehåller IT-säkerhet, utan även larm, hantering av HR-frågor med mera. Vid framtagandet av IT-policyn hittar vi ofta brister som måste åtgärdas. Det är ett viktigt arbete, som lär ett företag vad man måste reagera på, hur man gör om lösenorden blir hackade och hur man hanterar sina nätverk. När omvärlden är orolig är sådant viktigt att titta över, säger Ronny Persson. 

Nästa steg är att utbilda personalen, och efter ungefär en månad genomför TeamNorr en fejkad IT-incident – som är helt säker, men som ser ut att vara äkta. Det är bara ledningsgruppen som vet om att attacken ska ske.  

– Då får personalen skarpt utvärdera hur mycket man faktiskt lärt sig, säger Ronny Persson.  

Han menar att arbetet med IT-säkerhet är en omfattande och lång process, men att varje sekund av arbete är guld värd. 

– När en person slutar på ett företag kanske deras dator inte blir rensad på rätt sätt. Vi ser över allt från nätverk och brandväggar till hur fort en dator går in i viloläge. Vi får alltid ett jättebra samarbete med kunden och det är väldigt roligt. Vi vill inte bara vara så kallad brandsläckningsenhet, utan vill vara proaktiva och lösa kundens problem redan innan de uppstår, säger Ronny Persson. 

Läs mer om IT-säkerhetspaketet här.