Fem tips för att locka nya talangfulla medarbetare – och behålla dem 

Den 29 mars bjöd TeamNorr in ett antal kunder till ett webinar tillsammans med Monica Halldin på Orcana, expert på ledarutveckling. 

– Vår målsättning är att vara en riktigt bra arbetsgivare och vi vill även hjälpa våra kunder att vara det. Det hjälper företagen i norra Sverige att växa och utvecklas, säger Edward Lantz, vd på TeamNorr. 

Det är viktigt för de flesta företag att bygga en stark företagskultur, inte minst med tanke på den rådande kompetensbristen inom många branscher. För TeamNorrs del handlar det om att vara en komplett IT-avdelning för ägarledda tillväxtföretag, med syftet att hjälpa företag att växa och utvecklas i Norrland. 

– Vi ska vara rejäla och smidiga. Fokus ska ligga på våra idealkunder och deras verksamhet. Vi ska arbeta regelbundet på plats hos kund och ha en smidig och snabb helpdesk, säger Edward Lantz. 

Den 29 mars hade han bjudit in ett antal idealkunder på ett webinar om hur man blir en attraktivare arbetsgivare. Föreläsare var Monica Halldin på Orcana. 

Monica Halldins bästa tips för att locka nya talangfulla medarbetare – och behålla dem är: 

1. Deklarera affärsplanen – skapar trygghet och engagemang

 Ta er plan och genomför den. Se till så att dina medarbetare känner till planen – för de olika kvartalen och för halvårs- och helårsskiftet. Det är viktigt att medarbetarna känner till visionen, hur ni ska nå era mål och hur ni ska göra för att utvecklas i rätt riktning. 

 – Var tydlig i er vision – vart vill ni nå och vad vill ni bidra med till världen, Sverige eller er kommun. Deklarera tydligt för dina medarbetare vad ni vill med bolaget. Prata om det ofta – repetera. Och våga prata om sånt du inte brukar prata om – vilka kunder ska ni jobba med, vilka kunder ni inte jobba med, vilken företagskultur är okej och för en dialog om vad som inte är okej. Dela händelser om företaget och bli tydligare, säger Monica Halldin. 

 Hon fortsätter: 

 – Just nu lever vi i en värld där de planer ni gjorde tidigare kanske måste revideras. Var tydlig med era medarbetare varför ni måste se över planen och engagera dem! Var beredd på snabba förändringar och våga ställa om. 

 2. Lojalitet – skapar lojalitet och innovation 

Att vara lojal mot sin arbetsgivare innebär att man genomför sitt uppdrag, man känner glädje för det jobb man gör, man är pålitlig och gör sitt yttersta för att det ska bli bra. 

– Begreppet lojalitet står egentligen för de anställdas mål och önskemål, som helt sammanfaller med företagets mål, alltså ambitioner, och vision. Hur kan du som ledare arbeta med att utveckla din egen ledarroll, men också dina medarbetares roller? Vad får en medarbetare att fortsätta vara lojal? Är det öppenhet, delaktighet, att vi är sanna och berättar hur saker och ting är, varför vi tror på det vi tror? Det här är något man ständigt måste arbeta med, säger Monica Halldin.  

Hon menar att en lojal medarbetare försöker göra sitt jobb så bra som möjligt och använder sin kreativitet i det dagliga arbetet.  

– Innovationer visar på ansvar, att man gör sitt allra bästa. Även att se till att andra trivs är effekter av lojalitet, säger hon. 

3. Förtroende – skapar attraktion, trygghet och tillit 

 Förtroende är kopplat till tillit, tilltro, tro, att känna övertygelse, och att ”gilla” sin arbetsgivare. 

 – Förtroendet startar redan i rekryteringsprocessen och handlar om både den person vi rekryterar och att vi visar upp oss som en attraktiv arbetsgivare. Fundera på hur det ser ut hos er i rekryteringssammanhang, säger Monica Halldin.  

 Hon tipsar om att redan i rekryteringsskedet deklarera planen framåt och hur ni arbetar med att få medarbetarna att trivas. 

 – Nöjda medarbetare som trivs pratar om er i positiva termer och det sprids, säger Monica Halldin. 

 Hon berättar om en rapport som togs fram i Sverige under 2022 som visar de viktigaste kriterierna för en potentiell medarbetare.  

 Det som potentiella medarbetare främst söker är: 

 1.  Trevlig arbetsmiljö 
 2. Intressanta arbetsuppgifter 
 3. Balans mellan jobb och fritid 
 4. En attraktiv arbetsgivare 
 5. Attraktiv lön och attraktiva förmåner 
 6. Anställningstrygghet. 

 Undersökningen visar också vad potentiella arbetsgivare erbjöd: 

 1.  Anställningstrygghet 
 2. Lön 
 3. Intressanta uppdrag 
 4. Anställningsvillkor 
 5. Förmåner 

 – Med andra ord, när du ska rekrytera måste du ta reda på vad dina potentiella medarbetare främst söker – och presentera ditt erbjudande i den ordningen. Beskriv arbetsmiljön, kollegor, kultur och vad ni gör tillsammans. Beskriv arbetsuppgifterna, kompetensutveckling, delaktighet med mera. Och berätta hur balansen ser ut mellan jobb och fritid. Därefter kan du prata om löner och förmåner, säger Monica Halldin. 

4. Medarbetare – skapar engagemang och motivation 

 Ha en pågående dialog med dina medarbetare. Håll 1 till 1-samtal en till två gånger i månaden med varje anställd. Håll också en halvårsavstämning samt ett årligt medarbetarsamtal. Går allt enligt plan, måste något åtgärdas?  

 – 1 till 1-samtalen blir en naturlig tid, här och nu. Det kan finnas saker som måste följas upp, är det problem med arbetsmiljön, har någon hamnat i en konstig sits? Det kan helt enkelt bara vara saker medarbetaren vill ventilera. Dela gärna anteckningarna med medarbetaren också – det skapar transparens, säger Monica Halldin. 

 När 1 till 1-samtalen är igång brukar mejl och övriga frågor minska. Istället tas frågorna på de enskilda samtalen.  

 – Och när det är dags för medarbetarsamtal, skicka gärna ut mallen i förväg så att ni båda har samma underlag, tipsar Monica Halldin. 

 Hon tillägger: 

 – Koppla också medarbetarsamtalet till era mål och er vision. Alla ska känna att de är en del av något stort och att man bidrar till att vi lyckas.  

 5. Föreställningar – skapar framgång, tro och kultur 

 Ställ dig frågan, vad har vi för uppfattningar om oss själva och om omvärlden? Tänk på orsakssammanhang, till exempel att ”om jag kommer sent till mötet kommer jag inte att vara lika uppdaterad som de andra” eller ”springer jag tre gånger i veckan kommer jag att må bättre”. 

 – Vi har ofta en föreställning om hur det är. Vissa menar att om man sitter tyst vid ett beslutsfattande så håller man med, medan andra inte alls tycker så. Och vad skapar det? Våra föreställningar ligger bakom vilka beslut vi fattar och hur vi reagerar. Kanske har man en föreställning om att man inte är bra på att hantera konflikter och därmed undviker dem. Det kan resultera i att det ligger en massa problem latent, för man har inte hanterat dem i tid. Våra föreställningar påverkar bolagets och teamets framgång, säger Monica Halldin.  

 Hon säger: 

 – Att jobba med sin attraktion som arbetsgivare är både hållbart och lönsamt! 

 Under de senaste två åren har TeamNorr haft stort fokus och arbetat mycket med hur företaget är som arbetsgivare. 

– Vi är nöjda med hur vi utvecklats och att vårt arbetsgivarvarumärke stärkts och är äkta. En stor del av arbetet har vi gjort själva och involverat våra medarbetare för att skapa en stark företagskultur. Vi har såklart också anlitat externa experter för att hjälpa oss på vägen. Monica Halldin är en av dem, säger Edward Lantz. 

Han tillägger: 

– Vi har två viktiga saker som vi alltid har högst upp på agendan. Det ena är en frisk organisation med en bra digital, fysisk och psykisk arbetsmiljö. Det andra är att våra idealkunder har högsta prio från alla kollegor på TeamNorr.

Läs mer om TeamNorr som arbetsgivare 

Läs mer om vilka tjänster som ingår när TeamNorr arbetar som komplett IT-avdelning

Läs mer, våra medarbetare berättar