loader image

Från kaos till ordning med rätt IT-hjälp

Robin Johansson jobbar som kundansvarig och IT-konsult på TeamNorr och hjälper företag med helhetslösningar inom IT för att deras arbetsdag ska flyta på så bra som möjligt.

Från ett rörigt upplägg som väckte frustration till en känsla av trygghet och säkerhet. Thermotechs IT-lösningar har blivit mycket mer lätthanterliga för alla inblandade sedan TeamNorr anlitades som extern konsult.

Med en verksamhet som rör allt från produktutveckling och administration till fabrik är Thermotech en VVS-leverantör som finns på elva olika platser runt om i Norden, varav nio i Sverige. När det blev för komplext för en person att ansvara för alla IT-lösningar började Erik Årdahl, ekonomi- och IT-chef, och Anders Andersson, vd, fundera på en annan lösning.

 – Förut krävdes det mycket av en IT-ansvarig och olika chefer inom företaget som blev satta på att lösa frågor som de egentligen inte hade kompetens för. Det skapade irritation både hos dem och hos anställda, så vi kände att vi behövde göra ett omtag, säger Erik Årdahl. 

Anders Andersson och Erik Årdahl menar att Thermotech har en helt annan ordning på sin IT-miljö sedan de började anlita TeamNorr. Något som skapar mindre irritation hos personalen.

Hos TeamNorr hittade de ett passande upplägg och för två år sedan tog TeamNorr över driften av Thermotechs servrar. Sedan dess har samarbetet bara ökat.

– Nu sköter de allt från support till vilken utrustning och mjukvaror vi behöver. Det finns en helt annan kompetens hos dem än hos en enskild person. De har ett helt gäng som jobbar med oss, säger Erik Årdahl.

Både han och Anders Andersson menar att det känns tryggt att känna till namnen på dem de anlitar. En stadig kontaktperson är Robin Johansson som är kundansvarig och IT-konsult på TeamNorr och som uppskattar samarbetet mycket.

– Jag är deras huvudkontakt, men det finns också fler hos oss som är bra informerade om Thermotechs behov. Mitt jobb är att se till att planering och uppgraderingar flyter på. Deras tidigare upplägg var rörigt, men vi har gett dem standardiserade lättförståeliga lösningar vilket underlättat väldigt mycket i deras dagliga arbete, säger Robin Johansson.

Robin Johansson, IT-konsult på TeamNorr.

”Om vi behöver snabb hjälp gör de allt för att lösa problemet.”

Erik Årdahl, ekonomichef på Thermotech

I dagsläget kan Thermotech kontakta TeamNorr om frågor kring exempelvis allt som gäller word, excel, inlogg, om någon behöver behörighet eller en behovsanpassad dator. Sedan sköter de också sådant som en vanlig anställd inte ser – backuper, service, brandväggar, antivirussystem och driftövervakning.

Att känna tillit och förtroende för dem Thermotech anlitar är viktigt och var något de lade mycket vikt vid eftersom det fanns ett behov av att ta fram passande utrustning och arbetsverktyg.

– Vi vill inte ha en konsult som bara är ute efter att sälja på oss dyra och onödiga lösningar, men så känns det verkligen inte med TeamNorr. De ser till våra behov, säger Anders Andersson.

Att Thermotech har arbetsplatser över hela landet, och även i två i Finland vilka kräver support, visade sig inte vara något problem. Ofta går frågor att reda ut på digital väg, och om det krävs en person på plats så har TeamNorr ett nätverk av konsulter i många olika städer som de anlitar.

– IT ska ju bara funka och det har aldrig varit ett bekymmer. Om vi behöver snabb hjälp gör de allt för att lösa problemet, säger Erik Årdahl.

IT till fast pris

TeamNorr skapar effektiva och bekymmersfria arbetsmiljöer för företag genom att ta fullt ansvar för hela kundens IT – från datorer, skrivare, servrar och molntjänster till support och helpdesk. IT till fast pris innebär att TeamNorr levererar en helhetslösning med alla de produkter och tjänster kunden behöver till en fast månadskostnad.

”Nyckeln är att planera och tänka efter, se till att ha bra skydd och rutiner”, säger Robin Johansson, TeamNorr IT-Partner.

Hur ska man undvika att drabbas?

– Det gäller att förutsätta att det händer och ha en plan för det. För statistiken säger att det kommer hända någon gång i någon omfattning. Nyckeln är att planera och tänka efter, se till att ha bra skydd och rutiner, säger Robin Johansson, IT-konsult.

– Framför allt att utbilda personal, så att medarbetare förstår att de har ett stort ansvar i vad man gör med sin dator och e-post. Har man aldrig varit drabbad så är det lätt att negligera det, klicka hejvilt och fylla i information. Men har man otur är det fel typ av mejl man råkat klicka på, säger Fredrik Hjälte, IT-konsult.

Majoriteten av alla cybersäkerhetsproblem orsakas av människan, att någon luras att klicka på en länk eller öppna en fil.

– Det är företagens uppgift att se till att ha bästa skyddet och utbilda anställda, med bättre rutiner och mjukvara. Många tänker att ”det där händer inte mig”. Men nu kryper det allt närmare, och det gäller att se om sitt hus och inse att det kommer kosta pengar om vi inte ser över IT-miljön och utbildar personalen i tid. Det är bättre att förebygga branden än att behöva släcka bränder hela tiden, säger André Jonsson.

”Många har gått i tron att det ”händer inte mig”, men det är dags att ta det på allvar och inse att det är mer en tidsfråga innan det händer. Det viktiga är att man är förberedd och att man har skapat en säkerhet där man inte kan slås ut helt”, säger Håkan Olovsson, TeamNorr IT-Partner.

Även kollegan Håkan Olovsson poängterar vikten av att öka medvetenheten och att vara förberedd:

– Kostnaden för att investera i bättre säkerhet är något man ska jämföra med effekten och kostnaden av att bli utan alla sina system och tillgång till dokument. Vad får det för konsekvenser hos företaget om och när det inträffar?

Vilka är era allra bästa tips för en säker IT-miljö?

– Förebygg, utbilda och investera. Var villig att investera både tid och pengar, för det kostar betydligt mer om det väl händer något. Rätt lösningar med en IT-leverantör som vägleder, det banar vägen för framgång. Och här finns vi på TeamNorr IT-Partner redo att hjälpa till med både säkerhet och utbildning, säger André Jonsson.

Fredrik Hjälte tillägger också att regelbunden inventering och uppdatering av sin IT-miljö är avgörande.

– Har ni till exempel gamla datorer som borde ha blivit bytta för sju år sedan, eller en gammal router med programvara som inte är uppdaterad? Sådant kan vara en källa för en hackare. Fortsätter man att använda sin omoderna IT-utrustning med äldre mjukvara löper man större risk att bli drabbad än med uppdaterade, säkra produkter. Det räcker med att den svagaste länken i kedjan brister.

”Har man aldrig varit drabbad så är det lätt att negligera det, klicka hejvilt och fylla i information. Men har man otur är det fel typ av mejl man råkat klicka på”, säger Fredrik Hjälte, IT-konsult.

TeamNorr har vuxit stabilt sedan bolaget startades 2014 och senaste året har kundtillströmningen ökat markant på samtliga orter. De märker att många nya kunder söker sig till en lokal och kompetent IT-Partner för att få hjälp.

– Det är såklart väldigt roligt att vi får fler och fler kunduppdrag. Vi arbetar varje dag för att vara en rejäl och smidig IT-Partner som gör livet enkelt för våra kunder. Nöjda kunder blir som riktiga ambassadörer för oss och rekommenderar oss till andra företag. Därför söker vi nu ytterligare kollegor till flera av våra kontor, säger André Jonsson.

”Det är företagens uppgift att se till att ha bästa skyddet och utbilda anställda, med bättre rutiner och mjukvara”, säger André Jonsson.

7 säkerhetstips:

  1. Använd starka lösenord och tvåstegsverifiering.
  2. Utrusta era enheter med antivirusprogram. Det registreras 350 000 nya virus per dag och 7 miljarder virusattacker per år.
  3. Säkra er data med georedundant backup – vid exempelvis brand eller stöld är det viktigt att data finns lagrad på olika platser.
  4. Använd en tredjepartsbackup till Microsoft 365.
  5. Uppdatera programvaror och operativsystem regelbundet för att ta del av de senaste säkerhetskorrigeringarna.
  6. Tänk efter innan du öppnar en länk eller bilaga, även om mejlet tycks komma från en säker källa. Så kallade phishing-attacker blir allt vanligare.
  7. Skydda ert trådlösa nätverk. Använd ett nätverk inom organisationen och skapa ett gästnätverk för era besökare.

Fredrik Hjälte och Håkan Olovsson, TeamNorr IT-Partner.

Hjälp med IT-säkerhet?

Vill du och ditt företag ha hjälp med IT-säkerhet? TeamNorr IT-Partner hjälper företag att växa med rätt IT-lösningar och vill göra livet enkelt för kunderna genom att ta helhetsansvaret för produktleveranser, support, servicedesk och drift. En bekymmersfri IT-miljö för en bra dag på jobbet.
Företaget har 21 anställda placerade på de lokala kontoren i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
Vill du veta mer hur TeamNorr kan hjälpa ditt företag med IT-säkerhet? Läs mer här om TeamNorrs egna datacenter.

Möt våra specialister

Vi hjälper företag växa med rätt IT-lösningar

Andra nyheter från TeamNorr

Fler kollegor till Skellefteå

Fler kollegor till Skellefteå

Vi söker just nu fler kollegor till vårt kontor i Skellefteå. Vilka vi är? En rejäl och smidig IT-partner med rötterna...