Från kaos till ordning med rätt IT-hjälp

Robin Johansson jobbar som kundansvarig och IT-konsult på TeamNorr och hjälper företag med helhetslösningar inom IT för att deras arbetsdag ska flyta på så bra som möjligt.

Från ett rörigt upplägg som väckte frustration till en känsla av trygghet och säkerhet. Thermotechs IT-lösningar har blivit mycket mer lätthanterliga för alla inblandade sedan TeamNorr anlitades som extern konsult.

Med en verksamhet som rör allt från produktutveckling och administration till fabrik är Thermotech en VVS-leverantör som finns på elva olika platser runt om i Norden, varav nio i Sverige. När det blev för komplext för en person att ansvara för alla IT-lösningar började Erik Årdahl, ekonomi- och IT-chef, och Anders Andersson, vd, fundera på en annan lösning.

 – Förut krävdes det mycket av en IT-ansvarig och olika chefer inom företaget som blev satta på att lösa frågor som de egentligen inte hade kompetens för. Det skapade irritation både hos dem och hos anställda, så vi kände att vi behövde göra ett omtag, säger Erik Årdahl. 

Anders Andersson och Erik Årdahl menar att Thermotech har en helt annan ordning på sin IT-miljö sedan de började anlita TeamNorr. Något som skapar mindre irritation hos personalen.

Hos TeamNorr hittade de ett passande upplägg och för två år sedan tog TeamNorr över driften av Thermotechs servrar. Sedan dess har samarbetet bara ökat.

– Nu sköter de allt från support till vilken utrustning och mjukvaror vi behöver. Det finns en helt annan kompetens hos dem än hos en enskild person. De har ett helt gäng som jobbar med oss, säger Erik Årdahl.

Både han och Anders Andersson menar att det känns tryggt att känna till namnen på dem de anlitar. En stadig kontaktperson är Robin Johansson som är kundansvarig och IT-konsult på TeamNorr och som uppskattar samarbetet mycket.

– Jag är deras huvudkontakt, men det finns också fler hos oss som är bra informerade om Thermotechs behov. Mitt jobb är att se till att planering och uppgraderingar flyter på. Deras tidigare upplägg var rörigt, men vi har gett dem standardiserade lättförståeliga lösningar vilket underlättat väldigt mycket i deras dagliga arbete, säger Robin Johansson.

Robin Johansson, IT-konsult på TeamNorr.

”Om vi behöver snabb hjälp gör de allt för att lösa problemet.”

Erik Årdahl, ekonomichef på Thermotech

I dagsläget kan Thermotech kontakta TeamNorr om frågor kring exempelvis allt som gäller word, excel, inlogg, om någon behöver behörighet eller en behovsanpassad dator. Sedan sköter de också sådant som en vanlig anställd inte ser – backuper, service, brandväggar, antivirussystem och driftövervakning.

Att känna tillit och förtroende för dem Thermotech anlitar är viktigt och var något de lade mycket vikt vid eftersom det fanns ett behov av att ta fram passande utrustning och arbetsverktyg.

– Vi vill inte ha en konsult som bara är ute efter att sälja på oss dyra och onödiga lösningar, men så känns det verkligen inte med TeamNorr. De ser till våra behov, säger Anders Andersson.

Att Thermotech har arbetsplatser över hela landet, och även i två i Finland vilka kräver support, visade sig inte vara något problem. Ofta går frågor att reda ut på digital väg, och om det krävs en person på plats så har TeamNorr ett nätverk av konsulter i många olika städer som de anlitar.

– IT ska ju bara funka och det har aldrig varit ett bekymmer. Om vi behöver snabb hjälp gör de allt för att lösa problemet, säger Erik Årdahl.

IT till fast pris

TeamNorr skapar effektiva och bekymmersfria arbetsmiljöer för företag genom att ta fullt ansvar för hela kundens IT – från datorer, skrivare, servrar och molntjänster till support och helpdesk. IT till fast pris innebär att TeamNorr levererar en helhetslösning med alla de produkter och tjänster kunden behöver till en fast månadskostnad.