Så lyckas ditt företag bättre genom IT-utbildning

Lyckade IT-satsningar kan leda till effektivare arbetssätt, tydligare kommunikation, fler kunder och ökad lönsamhet. Jens Eriksson, digital coach på TeamNorr, hjälper företagen att lyckas fullt ut genom utbildning.

– Många företag är snabba på att köpa in ny teknik och missar allt för ofta att ge personalen rätt förutsättningar och utbildning, menar Jens Eriksson, digital coach på TeamNorr.

Att satsa på IT handlar inte bara om att köpa in ny och rätt sorts teknik och att få den att fungera. Ska man få bra effekt och valuta för pengarna krävs det betydligt mer än så. Det menar Jens Eriksson som är digital coach på TeamNorr IT-Partner AB. Han hjälper företag att sätta upp tydliga mål och strategier kring IT utifrån de behov som finns.

– Jag vill ge företagen bästa möjliga förutsättningar att nå målen och att de ska lyckas långsiktigt. Det innebär att väga in och ta stor hänsyn till företagskultur, kompetens och även synliggöra utmaningar och behov som finns bortom det tekniska, säger Jens Eriksson.

Det är viktigt att få till en bra digital arbetsmiljö både när det gäller kommunikation, samarbete och dokumenthantering, för att det vardagliga arbetet ska löpa på smidigt, säger Jens Eriksson, digital coach på TeamNorr.

Medan hans kollegor som är IT-konsulter på TeamNorr ser till att tekniken fungerar är Jens Eriksson den som ger beslutsfattande personer och IT-ansvariga rätt verktyg och underlag för att kunna forma vision, mål och en tydlig IT-strategi.

– Det är grymt inspirerande och trevligt att få jobba tillsammans med drivna företag här i Norrland. Förutom att jag hjälper bolag att ta fram mål och strategier, kan det även finnas behov av att strukturera upp den digitala miljön och hjälpa till att forma effektiva och smarta arbetssätt, vilket vi på TeamNorr är erkänt duktiga på.

“Jens har på ett mycket pedagogiskt och strukturerat sätt hjälpt oss att utveckla vår kompetens och därigenom bidragit till att effektivisera vårt digitala arbetssätt.”

Många företag är snabba på att köpa in ny teknik och missar allt för ofta att ge personalen rätt förutsättningar och utbildning, menar han.

– Att lyckas med IT-projekt av olika slag är betydligt mer än att köpa prylar, digitala tjänster och system och att få tekniken att fungera. Fungerande IT är absolut en förutsättning för att lyckas men tyvärr är det inte helt ovanligt att företag missar den mänskliga faktorn i uppstartade IT-projekt, säger Jens Eriksson och fortsätter:

– Nya arbetssätt skapas ju inte med automatik när ny teknik införs. Att ändra arbetssätt tar tid, vi människor är inte alltid så förändringsbenägna, vilket man måste ta stor hänsyn till. Ska man införa IT som ska användas inom verksamheten bör man ge personalen insyn, utbildning och skapa delaktighet, annars blir det svårt att lyckas.

Läs även: Vi blir nöjda när kunden är nöjd

Axplock på TeamNorrs utbildningar och workshops

Inspirationsföreläsning Microsoft 365

Workshop – Vägen till lyckad digitalisering

IT-säkerhet

Teams, grunder + fortsättning

SharePoint

OneDrive

Smartboard

Word

PowerPoint

Excel

GDPR

Respons från kunderna

–Jens har varit en enorm tillgång för oss på Balansbehandling. Nu har vi en digital miljö som är enkel, effektiv och smidig att använda. De utbildningsinsatser som gjorts har varit toppen, och vi ser fram emot nästa tillfälle, säger Robert Winneborn, ägare Balansbehandling

Att personalen får chans till rätt kompetens genom utbildning är väldigt viktigt, något som Jens Eriksson gärna hjälper till med som digital coach.

– En del bolag missar att ge personalen kontinuerlig utbildning. Man kanske får en snabbkurs i Excel och sen har man bockat av det. Ökad kompetens skapar både bättre effektivitet och en större trygghet, vilket är en viktig del. Det gäller att se nyttan och vinsten i att använda de digitala möjligheter som finns och att man gör det på rätt sätt, säger Jens Eriksson.

– Jens har på ett mycket pedagogiskt och strukturerat sätt hjälpt oss att utveckla vår kompetens och därigenom bidragit till att effektivisera vårt digitala arbetssätt, säger Mats Falck, Projektledare Umeå universitet Holding AB

 

– De kunder vi hjälpt förstår att TeamNorr gör allt för att de ska lyckas hela vägen. De bolag jag arbetat med uppskattar och har ett behov av att jobba tillsammans med verksamhetens digitala utveckling. Jag upplever att de känner en stark teamkänsla eftersom vi arbetar mot samma mål, säger Jens Eriksson och fortsätter:

– Att vi kan erbjuda IT-utbildningar utifrån verksamheternas behov och i olika former är väldigt uppskattat bland kunderna och en viktig pusselbit för att lyckas fullt ut.

Läs också: Full koll på er IT och kontroll över kostnaderna

Det här är TeamNorr IT-Partner AB

TeamNorr startade 2014 i Umeå och utvidgades kort efter med ett kontor i Örnsköldsvik. I slutet av 2019 öppnades ett kontor i Luleå och i år ett i Piteå och nyligen ett i Skellefteå. Företaget närmar sig nu 30 medarbetare på sina fem kontor i Norrland.

TeamNorr erbjuder helhetslösningar inom IT för att företag i Norrland ska ha en bra dag på jobbet. Företaget levererar alla produkter och tjänster ett företag behöver till en fast månadskostnad. Eftersom TeamNorr tar ansvar för helheten blir vardagen enklare och smidigare för företag och medarbetare. Som kund får du hjälp av en och samma leverantör och TeamNorr gör snabbt felsökningar vid eventuella problem.